Via crucis durant el temps de quaresma

La quaresma comença enguany, any 2023, el dimecres de cendra, dia 22 de febrer fins el diunmenge de rams, el 2 d’abril que comença la Setmana Santa. Durant aquest temps el Via Crucis se celebrarà al Santuari cada divendres a les 4 e l tarda i cada diumenge a les 5 de la tarda. Del DIVENDRES SANT, dia 7 d’abril farem el Viacrucis caminant per la muntanya a les 8 del matí.