Capella Fonda

La capella de la reconciliació és un espai de reflexió i silenci

La reconciliació és un camí que va des de mi cap a l’altre, de nosaltres cap a Déu, passant pels altres. Per trobar el camí em cal orientació i llum. La Bona Notícia de l’Evangeli és la llum que em guia al llarg del camí.

Mentre dura el camí em caldrà de tant en tant un lloc de repòs, de reflexió i de silenci. Però també d’intercanvi. Al final sempre trobaré a qui poder manifestar tot allò que hi ha en mi de desamor i de voluntat de canvi. Ho faré a qui m’escolta en representació de Crist i de la comunitat cristiana, tot celebrant el Sagrament de la Reconciliació.

Restauració de la façana romànica del Santuari

Una mica d’història

La primera edificació sobre la qual es tenen notícies al Pla d’Almatà és una mesquita. Després de la reconquesta, al voltant del segle XI, la mesquita s’utilitza com a església cristiana.

No va ser fins a finals del segle XII  i primera meitat del segle XIII, quan l’antiga mesquita s’enderroca per a construir una església: Santa Maria d’Almatà, de planta en forma de creu llatina i amb la façana orientada a oest i presbiteri a est.

Evolució al llarg dels segles

Al segle XIV, l’església passa a ser església conventual de les monges Clarisses, les quals s’hi instal·len al voltant, creant diverses dependències i infraestructures adossades al temple.

Al segle XVII, l’església s’amplia cap al nord i s’orienta a la nova façana a sud. El temple comença a ser conegut com a Santuari del Sant Crist.

Al segle XVIII, se’n dinamita la volta per a construir-ne una de més alta.

L’objectiu principal de la proposta és la restauració de la façana romànica. Aquest procés parteix amb l’objectiu de no modificar les condicions originals.

El perdó es demana

El perdó no és fruit del nostre esforç, sinó que és un regal que et dóna un altre, aquell a qui tu el demanes: a l’amic, la parella, el pare, el germà,… DÉU. I quan rebem aquest perdó, restem en pau.

El Sagrament de la Reconciliació és com un segon baptisme que ens ho perdona tot i ens il·lumina per seguir en el nostre propòsit de vida.

Fer el propòsit de l’esmena, és revestir-nos de l’home nou, amb actituds noves.

Celebrar el Sagrament de la Reconciliació ens permet experimentar en primera persona la grandesa de la misericòrdia de Déu.

La misericòrdia és la llei fonamental que habita en el cor de cada persona quan mira amb ulls sincers el germà que troba en el camí de la vida.

La conversió és una crida a canviar de vida, convertir-se no és una qüestió momentània, és un compromís que dura tota la vida.