Reunions esdevingudes l’any 2023

Reunions esdevingudes l’any 2023

Entre les moltes trobades i reunions destaquem:

– Reunions dels preveres dels arxiprestats de Noguera i Urgell Mitjà, alguna presidida pel Sr. Bisbe i el Vicari de Pastoral.

– Trobada de religiosos i monges de Vida Consagrada el 2 de febrer

– Jornada de pastoral de la salut el 25 de febrer

– Assemblea de l’Hospitalitat de Lourdes, el 3 de desembre.