Exercicis espirituals i recés

Exercicis espirituals i recés

Exercicis espirituals per a preveres i diaques els dies 6 al 10 de febrer.

Recés de Quaresma del 24 al 26 de març predicat pel Sr. Bisbe i Mn. David Codina.

El 2 de desembre recés de quaresma de la parròquia de Mollerussa.

El 16 de desembre, recés d’Advent per a preveres i diaques, predicat per Mn. Ramon Sàrries

El 23 de desembre recés d’Advent, predicat per Mn. David Codina.