Programació Setmana Santa 2024

Parròquia de SANTA MARIA de Balaguer

Diumenge de Rams – 24 Març

BENEDICCIÓ DE PALMES I RAMS

 • SAGRAT COR: 9 i 3/4 de 12 del matí.
 • SANT CRIST: a 3/4 de 10 del matí.
 • SANTA MARIA: a 2/4 d’11 del matí.
 • MIRACLE: a les 12 del matí. Plaça del Mercadal.
 • SAGRAT COR: a les 7 de la tarda.

VIA CRUCIS: EL CAMÍ DE LA CREU

 • Divendres de Quaresma al SANT CRIST a les 4 de la tarda.
 • Es celebra cada diumenge al SANT CRIST a les 5 de la tarda.

Dijous Sant – 28 Març

CELEBRACIÓ DEL SANT SOPAR

 • SANT CRIST: a les 6 de la tarda.
 • SAGRAT COR: a les 6 de la tarda.
 • MIRACLE: a les 8 de la tarda.

Divendres Sant – 29 Març

VIA CRUCIS: EL CAMÍ DE LA CREU

 • A les 8 del matí, al preu de la muntanya del SANT CRIST. Els fidels poden congregar-se a la vorera del carrer del Pont.

PASSIÓ I MORT DEL SENYOR

 • SANTUARI del SANT CRIST: a les 3 de la tarda.
 • MIRACLE: a les 5 de la tarda.
 • SAGRAT COR: a les 7 de la tarda.
 • PROCESSÓ SANT SEPULCRE: Sant Josep. 10 de la nit.

Dissabte Sant – 30 Març

SOLEMNE VETLLA PASQUAL

 • A les 10 de la nit ens reunirem a l’església del SAGRAT COR per celebrar la Vetlla Pasqual.
 • A les 9 del matí al SANTUARI del SANT CRIST per celebrar la Vetlla Pasqual.

Al·leluia, Al·leluia, Al·leluia, Crist ressuscita!

BONA PASQUA!

Al llarg d’aquests diumenges de Quaresma ens hem anat endinsant en el seguiment del camí de Jesús. Ara, en iniciar aquesta Setmana Santa, demanem a Déu que ens obri els ulls de la fe, per tal d’acompanyar-lo en aquests dies sants que contemplen la passió, la mort i la ressurecció del Senyor.